Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n.N. - Zittau

automobil_2
Cílem projektu je realizace opatření k odstranění následků způsobených povodněmi v srpnu roku 2010 a opatření pro zlepšení podmínek pro krizové řízení v přeshraničním rozsahu.

Leadpartner: Město Hrádek nad Nisou
Projektový partner: Město Zittau
Doba realizace projektu: 01.10.2011 - 31.12.2013

Výchozí situace pro projekt

Při povodni v srpnu 2010 bylo nutné evakuovat osoby ze zasažených částí měst ze zasažených částí měst.Byly přerušeny dodávky vody, plynu Ausgangssituation für das Projekt a elektrické energie a to nejen v zasažených částech měst.
Nefungovala pevná telefonní síť, ani sítě mobilních operátorů. Obyvatelé v zasažených částech byli plně odkázáni na pomoc ze strany měst a hasičských sborů SDH - jednalo se o přepravu, zásobování pitnou vodou, potravinami a potřebným materiálem a také o následnou pomoc při odstraňování škod.

Popis projektu

Cílem projektu je realizace opatření k odstranění následků způsobených povodněmi v srpnu roku 2010 a opatření pro zlepšení podmínek pro krizové řízení v přeshraničním rozsahu:

 • revitalizace luk podél Nisy na Trojzemí zničených během povodní
 • zvýšení kapacity povodňových základen (sklad Integrovaného záchraného systému - rekonstrukce a novostavba systémové haly) na místech chráněných před povodněmi
 • Technické vybavení protipovodňových základen - zlepšení zásobování obyvatel nezbytnou materiální pomocí
 • Zlepšení technického vybavení dobrovolných hasičů pro zásahy při povodních - nákup zásahových vozů pro transport osob a materiálu a pro zásahy
 • Pořízení nezávislého komunikačního systému pro krizový štáb
 • Pořízení monitorovacího systému na Nise a jejich přítocích

Konkrétní výsledky

 • Rekultivace luk okolo Nisy na Trojzemí - 25 000
 • dvě protipovodňové základy - rekonstrukce skladu Integrovaného záchranného systému na české straně a výstavba haly na německé straně
 • jeden zásahový vůz na české straně a dva zásahové vozy na německé straně
 • technické vybavení protipovodňové základny a vybavení pro požární zbrojnici
 • komunikační a monitorovací systém

Cílová skupina

Obyvatelé měst Hrádek nad Nisou a Zittau a obcí v zásahové vzdálenosti sboru dobrovolných hasičů obou měst

Pokračování projektu

Přeshraniční spolupráce mezi městy Hrádek nad Nisou a Zittau bude pokračovat po skončení projektu v rámci skupiny Svazku měst Malý trojúhelník "Bezpečnost v Trojzemí". V rámci které probíhá výměna informací a strategických dokumentů.
Spolupráce sborů dobrovolných hasičů bude pokračovat v rámci cvičení a volnočasových aktivit. V případě krizových situací se budou dobrovolní hasiči účastnit společných zásahů.

p_est_ihnut_p_sky
pametni_deska_1
plachta_sklad_izs

Vozidlo pro integrovaný záchranný systém

Jedná se o pořízení dopravního automobilu pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Dolní Sedlo, díky kterému se zvýší možnost jejího nasazení nejen v okolních obcích ale v případě potřeby u partnera projektu, se kterým má město podepsanou partnerskou smlouvu.
číst dále…

Rozšíření MKDS (Městský kamerový a dohlížecí systém) protipovodňová opatření

Ze zkušenosti při povodních je známo, jak je důležité průběžné sledování krizových míst. Proto byl součástí projektu i kamerový systém zvyšující bezpečnost obyvatel.
číst dále…

Vysokozdvižný vozík

Během povodní v roce 2010 byla potřeba přemístit velké množství materiálu, který sloužil přímo k pomoci obyvatelům nebo sloužil k realizaci opatření zabraňujícím dalšímu rozlevu vod.
číst dále…

Sklad IZS (Sklad integrovaného záchranného systému)

Během povodní v roce 2010 nestačila kapacita prostor hasičské zbrojnice pro logistické zajištění pomoci obyvatelům a záchraně majetku během povodně a v následujících dnech.
číst dále…

Zakončení projektu – převzetí nového vozu

Obyvatele Hrádku dostali neobvyklý vánoční dárek. V pátek 20.12. 2013 v 19:00 hodin byl v rámci zakončení česko- německého projektu Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n.N. – Zittau, č. 100093563“ předán protipovodňový sklad včetně vybavení a stanových hal pro jeho rozšíření a také nový hasičský vůz Iveco Daily 50C17V pro jednotku SDH z Horního Sedla.
číst dále…

Aktivity německého partnera

Německý partner provedl úpravy v rámci projektu v zátopovém území poblíž bodu Trojzemí, zde provedl rekultivaci luk po povodních.
číst dále…

Povodeň 2010 – provizorní podmínky

Při povodni v roce 2010, kdy její rozsah mnohonásobně překročil stav, se kterým se v Hrádku nad Nisou krizový štáb, hasiči a obyvatelé potýkají.
číst dále…
Malý Trojúhelník 2014
[přihlásit se]    [registrovat se]    [webmaster]
Projekty TROJZEMÍ