Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n.N. - Zittau :: Sklad IZS (Sklad integrovaného záchranného systému)

sklad_1
Během povodní v roce 2010 nestačila kapacita prostor hasičské zbrojnice pro logistické zajištění pomoci obyvatelům a záchraně majetku během povodně a v následujících dnech.

Provizorní přístřešky a na rychlo pronajaté skladové prostory hrádeckých firem toto částečně na přechodnou dobu nahradily, ale byly pouze nouzovým řešením, které sebou neslo mnoho technických problémů. V těchto dnech se plně ukázala potřeba krytých uzamykatelných skladovacích prostor poblíž hasičské zbrojnice, které by poskytly dostatečný prostor pro materiál potřebný během výjimečných situací. Umístění skladu v bezprostřední blízkosti hasičské zbrojnice, která je i centrem pomoci během povodní se ukázalo jako velmi praktické, stejně jako možnost rozšíření skladu o dva velké stanové přístřešky.

Předmětem plnění bylo vybudování skladu IZS (skladu Integrovaného Záchranného Systému) pro účely zvládání krizových situací (povodně, …). Na sklad ISZ je stavebně upraven stávající objekt technického vybavení na p. p. č. 1804 k. ú. Hrádek nad Nisou, Sokolská č. p. 669 dle projektové dokumentace. V objektu je umístěno skladové a manipulační zázemí, šatny, hygienické zázemí a výdejní prostory, přičemž v technické místnosti je instalována výměníková stanice CZT a záložní elektrokotel, funkční využití objektu po dobu krizových situací je zabezpečeno instalací záložního zdroje (stacionární dieselagregát).

Rekonstrukce skladu IZS byl realizován v rámci veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce. Administrátorem této veřejné zakázky byla firma PPE.CZ z Ostravy.

Celkem bylo osloveno firem, do výběrového řízení se přihlásilo firem, a to: Astra Mont s.r.o., Ještědská stavební společnost, spol. s r.o., Metrostav a.s., Brex, spol. s r.o. Vítězem se stala firma: Astra Mont s.r.o., Jablonec nad Nisou za celkovou cenu 7 238 270 Kč vč. DPH.

Termín ukončení realizace: 09. 12. 2013

Specifikace:

Objekt je vybaven technickými prostředky dle svého účelu. V návaznosti na objekt jsou upraveny a rozšířeny zpevněné plochy na p.p.č. 569, k.ú. Hrádek nad Nisou, plochy jsou navrženy s novým asfaltovým povrchem pro pojezd vozidel nad 3,5t a pro manipulaci.

Stávající objekt, stavebními úpravami dotčený, leží na pozemku p.č. 1804, k.ú. Hrádek nad Nisou.

Navrhované úpravy vychází ze změny využití stávajícího objektu na sklad IZS (Integrovaného Záchranného Systému) – navrhované úpravy řeší drobné stavební úpravy, změny dispozice hygienického zázemí a opravu stávajících provozně nevyhovujících konstrukcí a povrchových úprav. Stavebními úpravami je navýšena zastavěná plocha a obestavěný prostor objektu. Nově je v hlavní části vytvořen uzamykatelný sklad a regálový sklad, hygienické zázemí je rozděleno pro muže a ženy – rozdělení šaten, WC a sprch, v technické části došlo k rozdělení stávající místnosti pro výměník na místnost pro záložní zdroj (stacionární dieselagregát 30 kVA) a technickou místnost s výměníkovou stanicí a záložním elektrokotlem.

Stávající zpevněné plochy na jihozápadní straně objektu jsou rozšířeny o stávající plochy zeleně – nově je zpevněná plocha provedena s asfaltovým povrchem včetně podkladních vrstev). Nové plochy jsou využity pro manipulaci s pomocí v době krizové situace (vozidla kategorie N2 - pomalé pojezdy, stání, rozjezdy). Spádování zpevněných ploch a celkové výškové řešení je zachováno, odvodnění ploch zajištěno stávajícími prvky. Na severovýchodní straně objektu je na stávající ploše zeleně provedena nová zpevněná plocha s asfaltovým povrchem pro pytlování písku v krizových situacích.

Navrhovanými úpravami dispozice došlo k vytvoření hlavního regálového skladu, uzamykatelného skladu s návazností na výdej, příručního skladu u výdeje, technického zázemí zahrnující technickou místnost a místnost záložního zdroje – stacionární dieselagregát, nově navržené hygienické zázemí se šatnami pro ženy (3 ženy) a muže (5 mužů). Hygienické zázemí zahrnuje šatny pro muže se sprchou a WC) a šatny pro ženy se sprchou a WC. Vstup do zázemí šaten je samostatný, sklady jsou přístupné sekčními vraty, výdej a technické zázemí jsou přístupné samostatným vstupem.

Vnější vzhled objektu je zachován, došlo k opravě povrchových úprav, výplní oken a klempířských prvků. Barvenými odstíny jednotlivých částí fasády je objekt sjednocen se stávajícím objektem SDH na protější straně ulice Sokolská (bílá fasády, červená vrata a vstupní dveře, bílá plastová okna).

Stěny objektu jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s izolací z pěnového polystyrenu EPS 70 F, tloušťka 100 mm.

Nově navrhované výplně oken jsou plastové, bílé, zaskleny budou čirým izolačním dvojsklem. Vstupní dveře budou plechové, zateplené, povrchová úprava práškovou vypalovanou barvou.

Vybavení hygienického zařízení: odpadkový koš, držák toaletního papíru, zásobník toaletního papíru, WC štětka a držák, dávkovač tekutého mýdla, věšáček jednoduchý, zrcadlo.

Vybavení šaten: Šatní skříňky jednodílné svařovaná, šatnová lavice.

Silniční uzávěry: Průhledné mobilní oplocení, betonové patky pro mobilní oplocení

Regálový skladový systém: Kovový bezšroubový regál, ve skladu jsou dále použity paletové regály, které jsou umístěny ve třech řadách – odstup umožňuje zakládání vysokozdvižným vozíkem.

Vysoušeč obuvi: panel z ocelového plechu s 18kusy tvarových háků pro zavěšení obuvi.

Pracovní ponk: Dílenský stůl - konstrukce z plechu, pracovní plocha z překližky, zásuvky na ložiskových kolejničkách, gumové nožky s regulací výšky, zamykatelná dvířka s vnitřní policí, 6 zásuvek. Dále závěsná skříňka na nářadí, profesionální dílenský svěrák.

Stanové haly: Třímodulový demontovatelný stan 6,5x11 m s pultovou střechou, třímodulový demontovatelný stan 13x13 m se sedlovou střechou, spojovací krček – rozměry šířka 4,75m, délky (hloubka) 039m, výška 4,5m.

Mobilní toaleta: Mobilní toalety o rozměrech 120/120/230cm – 2 ks.

sklad_7
sklad_6
sklad_5
sklad_4
sklad_3
sklad_2
sklad_12
sklad_11
sklad_10
sklad_9
sklad_8
wc
sklad_15
sklad_14
sklad_regaly
Malý Trojúhelník 2014
[přihlásit se]    [registrovat se]    [webmaster]
Projekty TROJZEMÍ