Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n.N. - Zittau :: Rozšíření MKDS (Městský kamerový a dohlížecí systém) protipovodňová opatření

mob_tel_radiostanice_1
Ze zkušenosti při povodních je známo, jak je důležité průběžné sledování krizových míst. Proto byl součástí projektu i kamerový systém zvyšující bezpečnost obyvatel.

V rámci projektu proběhlo pořízení 4 ks kamer, díky kterým došlo k rozšíření stávajícího kamerového systému města, který je primárně určen pro kontrolu hladiny protékající Nisy. Kamerové body byly určeny hasiči a pracovníky města na strategických místech, které jsou buď v zóně, která se zaplavuje mezi prvními, nebo jsou kritické pro vjezd a výjezd z města.

Kamerový systém byl pořízen v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky. Celkem byly osloveny 4 firmy, do výběrového řízení se přihlásily 2 firmy, a to: Telmo s.r.o., Esram s.r.o. Vítězem se stala firma Telmo, spol. s r.o., Praha 1 za celkovou cenu 380 685,36 Kč vč. DPH.

Termín dodání kamer: 20. 11. 2013

Specifikace:

Jednotlivé kamerové body jsou tvořeny otočnými kamerami s přednastavenými prepozicemi pro kontrolu různých míst vodního toku v dosahu kamer. Přenos videa je realizován přes bezdrátové spoje na dispečinky MP umístěný na radnici. Kamerové body jsou umístěny na sloupech. Kamery přes den slouží pro potřeby protipovodňového systému a současně pro potřeby MP. V momentě, kdy MP končí služba jsou kamery převedeny do plně automatického režimu, který bude hlídat kritické lokality. Kamery jsou dále vybaveny funkcí automatické sledování pohybu v obraze a to včetně přiblížení na detail pohybujícího se objektu. Každý kamerový body má zálohové napájení a je vybaven zařízením pro automatický a vzdálený reset a dále má zároveň každý kamerový bod přepěťovou ochranu pro část přívodu 230V a také bleskojistkami pro část bezdrátového připojení. Součástí dodání kamer je také rozšíření současného nahrávacího zařízení z 8 IP vstupy na 16 IP vstupů a celý systém je dovybaven GSM komunikátorem, který bude v případě jakéhokoliv výpadu kamery nebo serveru posílat SMS na předem určená místa.

Umístění kamer: Rekreační areál Kristýna – u jachetního klubu, Oldřichov na Hranicích – Oldřichovský potok, Dělnický dům (ul. Francouzská), most U Lávky.

mob_tel_radiostanice
Malý Trojúhelník 2014
[přihlásit se]    [registrovat se]    [webmaster]
Projekty TROJZEMÍ